Haber Detayı
28 Aralık 2016 - Çarşamba 08:38
 
2016 Yılı Laodikeia Antik Kenti Kazı Ve Restorasyon Çalışmaları
denizli haber / denizli 20 haber / 2016 Yılı Laodikeia Antik Kenti Kazı Ve Restorasyon Çalışmaları
TURİZM Haberi
2016 Yılı Laodikeia Antik Kenti Kazı Ve Restorasyon Çalışmaları

Denizli'de içinde medeniyetleri ve çeşitli kültür varlıklarını barındırmış yeni bir antik kent gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Denizli Turizmine önemli katkı sağlayacak olan antik kent kazı ve restarosyonunda bir yıllık çalışmalar anlatıldı. 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı (Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü) ve ilgi Pamukkale Üniversitesi adına 2016 yılında Prof. Dr. Celal Şimşek başkanlığında yürütülmekte olan Denizli İli, Merkez, Bozburun, Korucuk, Eskihisar ve Goncalı Mahalleleri sınırları içerisinde yer alan Laodikeia Antik Kentinde;

Kuzey (Kutsal) Agora Batı Portik, Kuzey (Kutsal) Agora Güney Portik, Kuzey (Kutsal) Agora Güney Avlu Batı, Batı Tiyatrosu, Batı Nekropolü, Kandilkırı, restorasyon çalışmaları ise Kuzey (Kutsal) Agora Merkezi Propylon, Kuzey (Kutsal) Agora Güney Portik Batı, Laodikeia Kilisesi, SeptimiusSeverusNymhaeumu, Kiliseli Peristylli Ev, Suriye Caddesi Güney Portik ve Stadyum Caddesi Latrina ön girişi (Vestibulum)’nde sürdürülmüştür. Ayrıca restorasyon-konservasyon laboratuvarı, çizim, dökümantasyon ve kazı deposu ve Traian yontu grubunun birleştirilmesi çalışmaları yürütülmüştür.

 

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığının desteklediği, bunun yanında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve Pamukkale Üniversitesi’nin katkı yaptığı kazı ve restorasyon çalışmaları 356 gün devam etmiştir. Kazılarda 120 usta ve işçi, 14 akademisyen, 17 arkeolog, 6 restoratör/Konservatör, 2 mimar görev yapmıştır.

 

Laodikeia Antik Kenti 2016 yılı Kazı-Restorasyon çalışmalarında toplamda 250 adet envanterlikeser, 362 adet etütlük eser bulunmuş olup 250 adet envanter eser Denizli Müzesi Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir.

 

2016 yılında özellikle mermer buluntular olarak Geç Hellenistik-Erken İmparatorluk Dönemine tarihlenen; 1 Satyr heykeli başı, 2 adet Aphrodite heykeli başı, 1 adet Tanrı Hermes başı, 1 adet Herakles başı ve 1 adet Eros başı sayılabilir. Ayrıca Batı Tiyatrosunda çok kaliteli üzerinde masklar ve mitolojik yaratıklar betimli tavan kasetleri bulunmuştur. Pişmiş toprak eserlerde ise Batı Tiyatrosunda toplu olarak bulunan MS 5. yy’a ait yüzlerce kandil sayılabilir.

 

Kuzey (Kutsal) Agora Batı, Güney Portik ve Avlu Çalışması

Suriye Caddesi’nin kuzeyinde yer alan 26x128 m ölçülerindeki Kuzey (Kutsal) Agora’nın Batı Portik bölümünde 2014 yılı kazı çalışmalarında güneybatı köşesinden başlayarak kuzeye doğru devam eden kazı çalışmaları sonucunda Batı Portik arka duvarının MS 494 depreminde doğu-batı yönlü yıkıldığı, traverten taş blokların nispeten sağlam ve sıralı şekilde olduğu tespit edilmiştir. 2016 kazı sezonunda söz konusu Batı Portik arka duvarının Doğu’ya doğru yıkılan duvar sırasının 2014 yılı kazı çalışmalarının sonlandırıldığı bölümden başlayarak tamamen ortaya çıkarılması ve mevcut durumu belgeleyerek Batı Portikte yapılacak olan restorasyon çalışmalarına hazır hale getirmek amaçlanmıştır.

Kuzey (Kutsal) Agora Batı Portik’te kazı çalışmaları toplamda 46x10 m’lik bir alanda yürütülmüş olupPortik arka duvarı yıkıntısının açmanın kuzey sınırına kadar yıkıldığı haliyle koruna geldiği, ancak yüzey kotuna yakın kısmına doğru çoğunlukla eksik olduğu anlaşılmıştır. Söz konusu duvar yıkıntısı 70-80 cm yüksekliğindeki bloklardan toplam 13 sıra şeklinde örülmüş ve yıkıldığı haliyle açığa çıkarılmıştır.

Kuzey (Kutsal) Agora Güney Portik’de 2015 yılı kazı sezonunda gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda portiğe ait krepidoma ile kuzey-kuzeybatı doğrultusunda yıkılmış sütun tamburlarının bir kısmı açığa çıkarılmıştır. Kuzey (Kutsal) Agora Güney Portiğin mevcut durumunu belirlemek ve kazı sonrası yapılacak anastylosis esaslı restorasyon çalışması için hazır hale getirmek amacıyla bu alanda kazı çalışmaları sürdürülmüştür. Çalışmalarda yaklaşık 7 m yüksekliğindeki antik dönemde depremle yıkılan yapıların molozlarının bir kısmı seviye dolgu indirme çalışmaları yapılarak avlu tabanına ulaşılmıştır.

 

Kuzey (Kutsal) Agora’nın Güney Portik kısmı ve Güney Portikstylobatının kuzeyinde yürütülen çalışmalarda taban seviyesine ulaşılması sonucunda bu alanda yapılan çalışmalar Kuzey (Kutsal) Agora Batı Portik’in doğusunda bulunan ve kuzey-güney yönlü 166 m uzanan havuzun olduğu bölüme kaydırılmıştır. Söz konusu alanda kuzey-güney yönlü portik boyunca uzanan havuzu tümüyle açığa çıkarmak, havuzun üzerinde bulunan ve MS 494 yılı depreminden sonra oluşan 5 m yüksekliğindeki dolgu toprak yıkıntısını kaldırarak Kuzey (Kutsal) Agora Güney Avlu’nun batısında tabanı açığa çıkartılmıştır.

Çalışmalarda avlu ve havuz içerisinde taban seviyesine ulaşılmıştır.  Havuzun sonradan traverten bloklar ile yükseltildiği ve güney apsisinin tam karşı aksına gelecek şekilde yapılan bir başka apsis ile küçültüldüğü tespit edilmiştir.  Ayrıca havuz üzerinden geçişi sağlayan köprü tamamen açığa çıkarılmıştır.

Laodikeia Kuzey (Kutsal) Agora, 35 bin metre karelik devasa ölçüsüyle antik dönemin en önemli yapıları içinde yer almaktadır. Pagan inancına bağlı olarak alan içinde birisi Korinth düzeninde kentin dokuma tanrıçası Athena’ya ait, diğeri de İon düzeninde kentin baş tanrısı Zeus’a ait iki tapınak yer almaktadır. MS 4. yy.da kentte Hıristiyanlığın artmasıyla tapınaklar sökülmüş ve agoraya (Pazar yeri) dönüştürülmüştür. 2016 yılında agoranın güney ve batı portiklerinde toplamda 33 adet sütunun restorasyonu yapılarak ayağa kaldırılmıştır. 2017 yılında 100m uzunluğunda 11m yüksekliğinde iç kısmı tamamen resimlerle süslü batı portik (sütunlu galeri) arkasında yer alan duvarın ayağa kaldırılması ve üzerine ahşap ve kiremitli kırma çatının yapılması planlanmaktadır.

 

 

Batı Tiyatrosu Kazı Çalışması

Laodikeia Antik Kenti Batı Tiyatrosu, kentin ve Kuzey Kutsal Agora’nın kuzeybatısında yer almakta olup kentin erken yerleşmesine dönük olarak batı yöne bakacak şekilde konumlandırılmıştır. Tiyatro, topografyanın da uygun olduğu bu alana, öğleden sonra oluşan batı esintilerinden faydalanacak şekilde inşa edilmiş ve Hellenistik geleneğe uygun olarak tamamen doğal zemine oyularak yapılmıştır. Yapıdaki ilk kazı çalışmaları, 2004 ve 2005 yılında gerçekleştirilmiş olup cavealar (oturma basamakları), diazoma (yürüme koridoru), analemma (çevre) duvarı ve orkestra bölümüyle ilgili önemli veriler elde edilmiştir. Tiyatronun batısını sınırlayan ve bloklarının bir kısmının yüzeyde in-situ durumda olduğu görülen sahne binasıyla ilgili bugüne kadar herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

 

2016 kazı sezonunda Batı Tiyatro’sunda sahne binasını ve cephe düzenlemesini ortaya çıkarmak, sahne, orkestra ve theatron bölümü arasındaki bağlantıyı ve geçişleri tespit etmek, yapının kullanım evrelerini ve düzenlemeleri belirlemek, diazoma ve alt cavea geçişleriyle ilişkili bağlantıları açığa çıkarmak, sahne, orkestra ve theatrona(otrma bölümü) ait mimari öğeleri tespit ederek yapıyı, kazı çalışmalarından sonraki konservasyon ve restorasyon çalışmalarına uygun hale getirmek amacıyla kazı çalışmaları yapılmıştır.

Sahne binasında yapılan seviyeli kazı çalışmalarında orijinal sahne binasının ikinci katının bir kısmının da ayakta olduğu tespit edilmiştir.

 

Kazılarda Sahne binasını belirli aralıklarla bölen kuzey-güney yönlü toplamda dört bölüm tespit edilmiş olup bu localara L1-L4 numaraları verilmiştir. Ayrıca L4 numaralı locanın batısında sahne binasının arka duvarına yaslandırılarak inşa edilen sur duvarının (MS 5. yy başı) bir bölümü tespit edilmiştir.Çalışma alanında tiyatro batı duvar ile post-scenaeum localarını ayıran bölme duvarlarının deprem nedeniyle yıkılan traverten blokları, düştükleri konumlarında fotogrametrik tarayıcı yardımı ile çizilerek fotoğrafla belgelenmiştir. Belgeleme çalışmaları tamamlanan blokların anastylosis esas özgün konumlarına yerleştirilerek yerinde denenmesi çalışmaları yapılmıştır. Güney paradosta yapılan çalışmalarda merdivenli parados geçişi ile tonozlu bir mekân ortaya çıkartılmıştır. Diğer taraftan alt cavea güneybatı oturma basamaklarının üzerinde yapılan çalışmalarda da basamakların sağlam olarak ortaya çıkartılması gerçekleştirilmiştir. 

 

Laodikeia Batı Tiyatrosu’nda üç yıllık bir çalışma programı hazırlanmıştır. Bu programda sahne binası ve oturma basamaklarının kazı ve restorasyonunun tamamlanması planlanmıştır. Çalışma biriminde Batı Tiyatrosu tamamen restore edilerek Denizli ve ülke turizmi için günlük kullanıma açılabilecektir.

 

Batı Nekropolü(Mezarlık) Kazı Çalışması

Batı Nekropolü kentin batısından akan Asopos Irmağı’nın oluşturduğu vadi düzlüğü ile bu vadinin her iki yanında kalan yamaçlarda ve ardındaki tepelerde yer almaktadır. Bu alanda 2004 yılında L.04.BN.M1-M2 numaralı Tonozlu Hücre Mezarlar, 2009 yılı çalışmalarında ise L.09.BN.M3 numaralı Çift katlı tonozlu mezar kompleksi ve L.09.BN.M4 numaralı tonozlu mezar hücreleri açığa çıkartılmış olup söz konusu bu mezarlar 2011 yılında basılan ve nekropol çalışmalarında elde edilen bulguların değerlendirildiği “Laodikeia Nekropolü (2004-2010 yılları), Laodikeia Çalışmaları 1” adlı iki cilt kazı kitabı yayınlanmıştır. 2016 yılında Batı Nekropolünde Laodikeia Antik Kenti güvenlik görevlileri tarafından kazı başkanına bildirilen kaçak kazılar sonucu tahrip edilen mezar kompleksinin tahribat sonrası bilimsel kazılarını yapmak, tonozlu mezarın planını, cephe düzenlemesini, kullanım aşamalarını ve ölü gömme geleneklerini saptamak amacı ile kazı çalışmaları sürdürülmüştür. Mezar alanında yapılan kazı çalışmalarında tonozlu mezar kompleksinin beş adet mezar koridor odasından oluştuğu ve bunların tabanlarına üstten girişleri olan onlarca tonozlu hücre mezarlar yapıldığı tespit edilmiştir.

2016 yılında L.16.BN.M1 Tonozlu Mezar Kompleksi’nde yürütülen kazı çalışmaları sonucu, bu mezarın Laodikeia’lı zengin bir aile için yapıldığı anlaşılmaktadır. Tahrip edilen tonozlu hücre mezarlarda ele geçirilebilen mezar hediyelerinden mezar kompleksinin MS 2. yy'ın başında inşa edildiği, Diocletianus Dönemi (MS 284-305) depremiyle tahribata uğradığı sonrasında yeni düzenlemelerle MS 494 depremine kadar kullanıldığı tespit edilmiştir.

Batı Nekropolü’nde L.16.BN.M1 Tonozlu Mezar Kompleksinde yürütülen kazı çalışmaları mezar kompleksinin kış koşullarında tahrip olmaması için koruma ve konservasyon çalışmaları ile tamamlanmıştır.

 

 

Kandilkırı Yerleşmesi Kazı Çalışması

Laodikeia antik kenti Kandilkırı Mevkii ve Prehistorik Batı Nekropolü olarak adlandırılan kesimde, 2016 kazı sezonunda M/27 plan karesindeki Eski Tunç Çağı (MÖ 3000)yerleşim alanında kazı çalışmaları yapılmıştır. 10x10 m’lik 3/I açmasında yürütülen çalışmalarda, yüzeydeki tarım toprağının hemen altında mimari kalıntılara ulaşılmıştır. Erken Tunç Çağı 3’e tarihlendirilen bu kalıntılar, kuzeydoğu-güneybatı doğrultuda uzanan, çaytaşı ve moloz taşlardan karışık olarak örülmüş duvarlardan oluşmaktadır. Yüzeye oldukça yakın olduklarından, kazıların başlamasından önce burada yürütülen eski tarımsal faaliyetler sırasında duvarların bir kısmının tahrip olduğu anlaşılmıştır.

Tarımsal faaliyetler nedeniyle tahrip olmuş olan 2. tabakaya ait duvarların bulunduğu alanda yürütülen kazılarda, güneydoğudaki mekânlardan birinin kil sıvalı tabanı açığa çıkarılmıştır. Seviye indirme çalışmalarına devam edildiğinde, yukarıda sözü edilen mimari kalıntılardan daha erken bir evreye ait olduğu anlaşılan ve yine Erken Tunç Çağı’na tarihlendirilen yeni bir mimari evre tespit edilmiştir. 3/I açmasının kuzeydoğu köşesinde daha detaylı incelenebilen bu mimari evreye ait iki evin varlığı anlaşılmıştır. Bu evlerden batıda yer alanı içinde, kuzey kesite yakın konumda bir ocak açığa çıkarılmıştır. Ocağın pithos (küp) parçalarıyla çevrelendiği ve tabanının küçük çakıl taşlarıyla döşeli olduğu anlaşılmıştır.

Kazı çalışmalarının bitirilmesinden sonra, alanın son durumunun fotoğraflama ve çizim çalışmaları yapılmıştır. Alandaki mimari kalıntıların korunması amacıyla öncelikle açma çevresine yağmur oluğu kazılmış olup mimari kalıntıların üzeri jeo-tekstil ve naylonla örtüldükten sonra, duvarların iki yanı elenmiş kazı toprağı ile desteklenmiştir.

 

RESTORASYON ÇALIŞMALARI

 

Kuzey (Kutsal) Agora Merkezi Propylon Restorasyon Çalışması Kuzey (Kutsal) Agora Merkezi Propylon’da Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 26.12.2014 tarih ve 3456 sayılı kararı ile onaylanan restorasyon projesine göre anastylosis esas koruma-onarım ve restorasyon çalışmaları 2016 kazı sezonunda da devam etmiştir. Söz konusu çalışmalar kapsamında; Merkezi Propylon Doğu Cephe birinci ve ikinci sıra payeli sütunlara ait üst yapı elemanlarını deneme çalışması yapılmıştır. Bunun yanı sıra friz üzerine yerleştirilecek olan kemer blokları; propylonun karşısında yer alan merkezi agoranın önündeki boş alanda; statik problemlerin çözülmesi ve tüm üstyapı malzemesinin yukarı kaldırılmadan önce bir arada görülerek eksiklerin giderilmesi amacıyla denenmiştir. Merkezi Propylon Doğu Cephe’de yürütülen ayağa kaldırma çalışmalarında beş adet payeli sütun başlık ve kaideleri ile birlikte, duvar frizleri, arşitrav, friz ve geison-sima bloğu ve üç adet tavan kaseti orijinal yerlerine yerleştirilmiştir.

Merkezi Propylon’a Suriye Caddesi’nden giriş sağlayan bölümünde anıtsal kapının bir kısmının ayağa kaldırılması sonunda gelen ziyaretçilere antik döneme ait bir anıtsal giriş kapısının nasıl olduğu üçüncü boyutta algılatılabilecektir. Bu yönüyle yapılan çalışmalarda kentte yaşayan bir arkeoloji parkuru kurulması hedeflenmektedir.

 

 

Kuzey (Kutsal) Agora Batı Portik Restorasyon Çalışması

Laodikeia Kuzey (Kutsal) Agora Batı Portikte 25.04.2015 tarihinde kazı çalışmaları tamamlanmış olup Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 25.12.2015 tarih ve 4543 sayılı kararları ile 11.05.2016 tarihinde anastylosis esaslı restorasyon çalışmalarına başlanmıştır. Depremde sıralı olarak yıkılan batı portik sütunları in-situ halde belgelenmiş ve sonrasında kuzeyden başlanarak güneye doğru anastylosis esaslı demo çalışmalarına başlanmıştır.

Kuzey Kutsal Agora Batı Portikte yapılan restorasyon çalışması sırasında sütun tamburlarında kırık ve eksik olan kısımların detaylı belgelendirilmesi yapılmış kırık kısımlar yapıştırılmış, kristal bağını (şekerlenme) yitirmek üzere olan bloklarda sağlamlaştırma çalışmaları yapılmıştır. Yapılan bu sağlamlaştırma çalışmalarından sonra her bir mimari bloğun ölçüsü alınıp, sütun tamburları üzerinde bulunan taşçı işaretleri dikkate alınarak yapılan anastylosis esaslı deneme çalışmalarının ardından portik kuzey uçtan başlanarak sütunlar orijinal yerlerine sabitlenmiş ve 22 adet sütun ayağa kaldırılmıştır. Kuzey (Kutsal) Agora Batı Portik’de yıkılmış haldeki duvar bloklarında bulunan fresklere yönelikde sağlamlaştırma çalışmaları yapılmıştır. Bloklardaki fresklerin mevcut halleri detaylı olarak belgelendirilmiş olup fresklerde öncelikli olarak mekanik temizlik ardından fresk sınırlarına kireç bağlayıcı özgün onarım harcıyla koruma bordürleri yapılmış frekslerin taşıyıcı bloktaki sağlamlaştırması tamamlanmıştır.

 

 

Kuzey (Kutsal) Agora Güney Portik Batı Restorasyon Çalışması

Laodikeia Kuzey (Kutsal) Agora Batı ve Güney Portiklerde Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 25.12.2015 tarih ve 4543 sayılı kararları ile 11.05.2016 tarihinde anastylosis esaslı restorasyon çalışmaları yapılmıştır. Bu alanda, Kuzey (Kutsal) Agora güneybatı köşe sütununun özgün yerinde ayağa kaldırılarak denenmesi çalışmalarının tamamlanmasının ardından, aynı alanda doğu yöne doğru yıkılmış halde ortaya çıkarılmış olan Kuzey (Kutsal) Agora Güney Portik Batı bölüme ait 11 adet sütunun restorasyon ve ayağa kaldırma çalışmaları yapılmıştır. Bu alanda yapılan çalışmalarda deprem sebebiyle doğuya doğru yıkılan sütunların yer yer stylobat bloklarını tahrip ettiği izlenmiş olup bu bölümlerde konservasyon ve sağlamlaştırma çalışmaları yapılmıştır.

 

 

Laodikeia Kilisesi Restorasyon Çalışması

Suriye Caddesi’nden kuzey Tiyatro’ya bağlanan Tapınak Doğu Sokağı üzerinde, Tapınak A’nın kuzeydoğusunda yer alan Laodikeia Kilisesi’nde 2016 kazı sezonunda da retorasyon çalışmalarına devam edilmiştir. Bu çalışmalar kapsamında; Laodikeia Kilisesi ana apsisde Bema’nınTemplon bölümündeki parapetler ile bununla ilişkili plaka, çerçeve ve sütunların konservasyon çalışmaları yapılmıştır. Kilise Ana apsisinde Bema’nınTemplon bölümünde bulunan parapet babalarının, haç motifli plaka ve sütunların eksik parçalarına yönelik pantograf tekniği ile tamamlama çalışmasının ardından ekler özgün malzemedeki eksik kısımlara yapıştırılıp yerinde işlemeleri yapılmıştır.

Laodikeia Kilisesi’nde ayrıca, üst örtü projesi kapsamında yürüme yolu montaj çalışmaları yapılmıştır. Öncelikle zemine yönelik koruma önlemleri alınıp Kilisenin Narteks orta nef, bema, 5. apsis, 10. apsiste ve vaftizhane ön odasında montaj çalışmaları tamamlanmıştır. Bu bölümlerde taşıyıcı ayakların geldiği noktalar tek tek ele alınarak arkeolojik zeminin zarar görmemesi adına yaklaşık 3 cm’lik dolgu harcıyla koruma bandı oluşturulmuş ve ayakların altına kauçuk mesnetler yerleştirilmiştir. Buna bağlı olarak cam montajları tamamlanmıştır. Ayrıca yürüme yolu korkulukları üzerine kilise ve yapılan retorasyon-konservasyon uygulamaları ile ilgili bilgilendirme levhalarının montajlarıda yapılmıştır. Vaftizhane koridorunda ise daha önceden tasarlanan ahşap yürüme yolu montaj çalışmaları tamamlanmıştır. Koridorun zemini toprak dolgusu olmaması sebebiyle yürüme yolunun çevresinde özgünde olduğu gibi çamur harcıyla konservasyonu yapılmıştır.

 

Septimius Severus Çeşmesi Çalışmaları

İmparator SeptimiusSeverus için yapılan anıtsal çeşme yapısında havuz parapetleri ve duvarlarında sağlamlaştırma ve restorasyon çalışmaları yapılmıştır.

 

Kiliseli Perstylli Ev Restorasyon Çalışması

Tapınak Doğu Sokağı’nın kuzey sonunda Kuzey Tiyatro’nun ise güney bitişiğinde yer alan Kiliseli Peristylli Ev’de restorasyon-konservasyon çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalar kapsamında Kiliseli Peristylli Ev’in havuz tabanını oluşturan traverten döşemelerinde havuz tabanına ait taşların ve havuzu çevreleyen onarımı bitmemiş parçalı durumdaki sütunlara ait olan taş parçaları tasnif alanından tespit edilerek birbiri ile birleşen parçalar numaralandırılmıştır. Daha sonra çalışma alanına getirilen söz konusu bu parçalar epoksi ile yapıştırılmıştır. Ayrıca havuz tabanını oluşturan traverten döşemelerinin günümüze kadar ulaşamayan parçalarında pantograf tekniği ile tamamlama çalışmaları yapılmıştır.

 

 

Suriye Caddesi Güney Portik Duvarı Restorasyon Çalışması

Önceki yıllarda kazı çalışmaları tamamlanan Suriye Caddesi’nin Güney Portiği üzerinde, Tapınak A’nın güneydoğusu ile Merkezi Kilise’nin kuzeyinde yer alan bölümünde kentteki deprem izlerinin gösterilmesi amacıyla 5 m’lik bir alanda Güney Portik tabanında devşirme blok ve moloz taştan oluşan yıkıntı haldeki duvarcadde üzerinde bırakılmıştı. Bu yıl ki koruma-onarım çalışmaları kapsamında duvarınanastylosis esaslı yerlerine konmasına karar verilerek, bu alanda çalışma yürütülerek depremde yıkılan dükkan duvarları tekrar ayağa kaldırılmıştır.

 

Stadyum Caddesi Latrina Ön Giriş (Vestibulum) Restorasyon Çalışması

Stadyum Caddesi Latrina önünde yer alan giriş holünde (Vestibulum) bulunan ve daha önce kazısı ile ön sağlamlaştırmaları yapılan mozaik alanda restorasyon ve konservasyon çalışmaları yapılmıştır.

Mozaikli bölümün üzeri doğal etkenlerin olumsuz etkilerine karşı korumak için camlı koruma sistemi yapılmıştır. Bu kapsamda cam platformun oturacağı metal iskelet hazırlanmış ve mozaiğin dışına denk gelen taşıyıcı ayakların bastığı yerler kireç bağlayıcılı onarım harcıyla sağlamlaştırılarak üzerine kırılmaz cam yerleştirilmiştir.

 

 

Laboratuvar Çalışmaları 

Laodikeia Antik Kenti kazı çalışmaları esnasında ele geçirilen buluntuların konservasyonlarınaLaodikeia Koruma ve Onarım Laboratuarı’nda devam edilmiştir. 2016 yılı kazı sezonunda buluntu numarası verilerek etütlük eser deposuna teslim edilen pişmiş toprak, cam, metal, kemik ve taş eserlerden envanterlik ve etütlük nitelikte olanların restorasyon ve konservasyon işlemleri tamamlanmıştır.

 

KAZI EVİ VE DEPO ÇALIŞMALARI

Kazı alanlarında açığa çıkarılan yapılar ve mimari blokların 1/50 ve 1/20 ölçeğinde taş plan çizimleri yapılarak AutoCad, 3D StudioMax, Sketchup programları yardımı ile bilgisayar ortamında plan, rölöve, restitüsyon önerileri ve restorasyon projeleri hazırlanmakta; yayın ve proje sunumlarına hazır hale getirilmektedir. Ayrıca yayın çalışmaları kapsamında; kazısı tamamlanmış sektörlerden ele geçirilen buluntu ve seramiklerin yayın hazırlıkları da sürdürülmektedir.

 

2016 yılı kazı sezonunda buluntu numarası verilerek etütlük eser deposuna teslim edilen pişmiş toprak, cam, metal, kemik ve taş eserlerin çizim, fotoğraflama, tasnifleme ve katalog çalışmaları tamamlanmıştır. Seramik eserlerin çizim çalışmaları FreehandMx programı kullanılarak bilgisayar ortamına aktarılması şeklinde sürdürülmektedir. Söz konusu bu eserlerin Laodikeia Kazısı için hazırlanmış olan ArkData yazılım programına veri girişi de devam etmektedir.

 

Kültürel mirasın korunmasına ilişkin olarak yerel halkın bilinçlendirilmesi amacıyla, düzenlenen bilgilendirme etkinlikleri kapsamında; antik kentin bulunduğu alanlardan biri olan Goncalı Mahallesi, Goncalı İlköğretim okulundan öğrenciler davet edilerek, kazı evi gezdirilmiş, çalışma sistemi anlatılmış, daha sonra ören yeri gezdirilip yaşadıkları alandaki antik kentin önemi ve korunması konularında öğrencilere bilgilendirmeler yapılmıştır.

 

Ayrıca Kazı ekibine iş güvenliği eğitimi verilmiştir.Denizli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince ot temizliği çalışmaları yapılmış olup bu kapsamda öncelikle kazı alanları ile kazı evi çevresinde büyüyen otlar daha sonra Antik Kenti çevreleyen tel çit hattında otlar kesilerek Kentin tamamı temizlenmiştir. Kenti çevreleyen tel çitin beş farklı noktasına yasal uyarı levhası da asılmıştır.

 

Kaynak: (D20HA) - DENİZLİ20HABER Editör:
Etiketler: 2016, Yılı, Laodikeia, Antik, Kenti, Kazı, Ve, Restorasyon, Çalışmaları,
Yorumlar
Haber Yazılımı sanalbasin.com üyesidir