Yazı Detayı
14 Ekim 2016 - Cuma 15:14
 
FETÖNÜN DARBE ŞERRİ HAYRA VESİLE OLACAK İNŞALLAH
Prof. Dr. Osman ESKİCİOĞLU
 
 

Milletimizin dilinde “her şerde bir hayır vardır” “ Her şeyde bir hayır vardır” “Olmuş her şeyde bir hayır vardır”, gibi deyişler bulunmaktadır.

 

Biz bu deyimlere bakarak FETÖnün darbe teşebbüsünün aslında tamamen bir bela ve musibet, tam anlamıyla bir şer ve kötülük olduğunu düşünüp kabul etmekle birlikte bu uğursuz olayın hayırlara vesile olacağına inanıyorum.

 

Çünkü bu olay milletimizin gözünü açmış din adına işlenen melanetten din bu mu demeye başlamış, dinin gerçeği nedir diyerek, dinde tek kişiye bağlanmak var mı, İslam Müslümanlara ne emrediyor diye aklını kullanmaya başlamıştır. Bu olay inşallah hasta Müslümanlar için ve hasta beyinler için bir şok tedavisi olacaktır.

 

Bizim inancımızda hayır ve şer Allah’tandır, diye bir esas vardır. Bu ifade gerçeği tam anlamıyla ortaya koyamamaktadır. Bu demektir ki, bu dünyada Allah’ın istediği ve izin verdiği olur. Allah istemezse ve o izin vermezse hiçbir şey olmaz demektir. Allah’ı hiçbir şey ama hiçbir şey bağlamaz. Allah isterse hayır isteyene hayır verir, şer isteyene de şer verir. İnsanlara ilim az verildiği için (İsra 17/ 85) olayları yüzde yüz ihata edip kavrayamazlar. O sebeple de ayetlerde de belirtildiği gibi iyilik dediği şey kötülüğe sebep, kötülük sandığı şey de iyiliğe sebep olabilir. Kuranda bu konuyla ilgili olarak şöyle buyrulmaktadır:

 

“… Umulur ki, sizin istemeyip kötü gördüğünüz bir şeyde Allah birçok hayırlar çıkarır.” (Nisa 4/ 19). “"...Bazı şeyler hakkınızda hayırlı olduğu halde hoşunuza gitmeyebilir. Bazı şeyler de hakkınızda hayırlı olmadığı, şer olduğu halde hoşunuza gidebilir. Bunları Allah bilir, siz bilmezsiniz." (Bakara 2/ 216).

 

"Doğrusu peygamberin hanımına iftira edenler, içinizden aralarında işbirliği olan bir gurupdur. Ey mü'minler! Bu olayı, kendiniz için şer sanmayın, belki bu sizin için bir hayırdır. İftira edenlere gelince, onların her biri işledikleri günahın vebalini çeker. İftira işinde başı çekenlere gelince, o da büyük bir azaba uğrayacaktır." (Nur 24/ 11)

 

Görsel ve yazılı basında ve de sosyal medyada fetönün mehdi ve İsa olduğu, Amerika’nın onu Türkiye’ye Humeyni, İslam âlemine ise halife yapacağı gibi haberler çıktı. Ayrıca bu örgütün Ehlisünnet anlayışından uzak değerlerden sıyrılmış, amaca ulaşmak için her şey mubahtır anlayışı ile hareket ettiklerinden adeta haram ve helal tanımaz bir tutum içerisinde oldukları “ılımlı İslam” sloganında sembolleşen sapkınlıkları bilinmektedir.

 

İşte bütün bu din adına yalan dolan, uyutup uyuşturmalar aldatıp kandırmalar inşallah sona erecek mehdi safsatası gerçek yönüyle ortaya çıkacak… ılımlı İslam diye bir şey olmadığı milletimizin yeniden yeniden İslam’ı araştırma ve titiz çalışmalarıyla ortaya çıkacaktır inşallah…

Mehdi Hz Peygamberdir o da gelip gitmiştir. İslam kemale ermiş ve mükemmel ve de tamamlanmış bir din olduğu için (Maide 5/ 3) onun ne mehdiye ve mühdiye ve ne de İsa’ya ve Musa’ya ihtiyacı yoktur.

 

Ayrıca bu musibet, inşallah İslam’ın ekonomik sosyal ve siyasal esaslarını arayıp bulup öğrenmeye de sebep olacak Müslümanları millet ve ümmet bilinci ile yoğuracaktır. Çünkü Kurandaki “veltekün minkum ümmetün” (A İmran 3/ 104) ayeti ile milli devletlerin inşası emredilmektedir.

 

"İçinizde hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten alıkoyan bir topluluk bulunsun. İşte bunlar kurtuluşa erenlerdir." (A İmran 3/ 104)

“fe aslihu beynehuma” (Hucurat 49/ 9) emri ile de hilafet devletinin inşası emredilmektedir.

 

"O halde mü'minler içinden iki gurup çatışırsa veya savaşa girişirse, onlar arasında barışı sağlayın. Buna rağmen iki guruptan biri, diğerine haksız şekilde davranırsa, davranışını Allah'ın buyruğuna uygun hale getirinceye kadar, haksızlık yapan taraf ile mücadele edin. Eğer yaptıklarından vazgeçerlerse, adil bir şekilde aralarını bulun, hep insaflı ve adil davranın. Şüphesiz ki Allah, adaletle barış yapıp adaletle karar verenleri sever." (Hucurat 49/ 9)

 

İncil ve Tevrat’ta Hz İsa ve Musa’nın gelecek diye haber verdikleri kurtarıcı-mehdi Hz Peygamberin bizzat kendisidir. Yani Mehdi gelmiştir; mehdi Hz Muhammed’dir. İslam kemale ermiş tamamlanmış ve eksiksiz bir din olduğu için mehdiye ve mühdiye ihtiyacı yoktur.

 

"...Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm’ı seçtim..." (Maide 5/ 3)

 

İslam’da Hz Muhammed’in dışında hiçbir kimse ama hiçbir kimse önder ve örnek değildir. Kuranda şöyle buyrulmaktadır:

 

"Ey inananlar! And olsun ki, sizin için, Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çok anan kimseler için Resulüllah en güzel örnektir." (Ahzab 33/ 21) Yani bu fetönün darbe musibeti ile inşallah Müslümanlar İslam’ın gerçek esaslarını araştıracaklar ve dinde meşrep mezhep tarikat cemaat ve buna benzer oluşumlara inanmayacaklar ve şunculuk ve de bunculuk mensubiyetlerinin bulunmadığına şahit olacaklardır inşallah…

 

Bu fetö belası inşallah Müslümanların akıllarını başlarına alarak şuurlu bir şekilde İslam’a sarılacaklarına vesile olacaktır. Artık Müslümanlar tüm dünyanın beklemekte olduğu 8 milyar insanın ihtiyacı olan hak-hukuk-adalet ve fazilet esaslarına dayanan bir Barış Medeniyetini ve İnsan Barış Projesini âleme sunmalarına vesile olacaktır.

 

Bize göre bugün devlet ve millet olarak yapılacak şey, hem din ve hem de düzen olan, İmam Azam Ebu Hanife’nin talebesi olan İmam Muhammedin Kitab-ül Asl adlı eserinde “dinen” ve “kazaen” diyerek dile getirdiği İslam’ın hem din ve hem de dünya; hem din ve hem de devlet olduğunu, ekonomik sosyal ve siyasal bir takım esaslar getirdiğini araştırıp bulup öğrenip ve uygulamak olmalıdır diyorum

 

Tarihin geldiği bu noktada ülkemiz bölge ve dünya şartları biz insanlık alemine yeni bir kültür ve düşünce sunma ve yeni bir dünyanın temellerini atma, bilim ve teknolojinin evrenselleştiği bir mekanda ve zamanda kültür ve düşüncenin de evrenselleşmeye katkıda bulunma misyonunu bize yüklemiştir.

 

İnşallah nöbetin, yeni bir medeniyet kurma sırasının İslam’a ve Müslümanlara geldiği bir zamanda devlet ve millet olarak üzerimizde ağır bir yük olan bu görevi yapacağımıza inanıyorum ve bu hususta çalışanlara Cenabı Haktan başarılar diliyorum.

 
Etiketler: FETÖNÜN, DARBE, ŞERRİ, HAYRA, VESİLE, OLACAK, İNŞALLAH,
Yorumlar
Haber Yazılımı sanalbasin.com üyesidir