Yazı Detayı
28 Kasım 2016 - Pazartesi 11:39
 
İSLAM VE DÜALİZM
Prof. Dr. Osman ESKİCİOĞLU
 
 

Konuya girmeden önce Fransızca bir kelime ve felsefi bir terim olan “düalizmi” açıklamaya çalışalım. Aslında bir isim olan bu düalizm, Birbirine karşı mücadele eden madde ve ruh gibi iki varlığın bir arada ve sonsuza kadar var olduğunu kabul eden felsefi ve kozmogonik sistem, ikcilik, sünaiye, seneviye…

 

Başka bir ifade ile düalizm, birciliğe karşı olarak her şeyde ruh ve madde, iyilik ve kötülük tanrıları gibi karşıt ilkenin varlığını ileri süren bir felsefe… Kuranı Kerimde Allah “Biz her şeyi çift çift yarattık”, buyurmuştur. (Zariyat 51/ 49) Elmalılı bu ayet hakkında şu bilgileri vermektedir: İbn-ü Zeyd gibi bazı zatlar, bunu her cins hayvandan erkek ve dişi çeşitleri olarak anlamışlar ve açıklamışlardır ki, “Orada gönül açan her türden (bitkiler) yetiştirdik.” (Kaf 50/ 7) ayeti gereğince bitkileri de buna katabiliriz.

 

Mücahid, hareket ve hareketsizlik, gece ve gündüz, gökyüzü ve yeryüzü, siyah ve beyaz, sağlık ve hastalık, tatlı ve acı, sevap ve ceza, genel olarak birbirine zıt olan şeylere ve birbirinin karşıtı olan her şeye işaret olunduğunu söylemiştir. Diğer bazıları da eşyanın çeşitlere ayrılması ile tefsir etmişlerdir ki, en azı iki çeşit olur. Bu çeşitlilik zaman zaman çeşitli ifadelerle ve tasniflerle hatırlatılmak istenmiştir.

 

Beyzavi yalnız bu manayı göstererek “Her cinsten iki çeşit” diye tefsir etmiştir. (el-Beyzavi II, 466) Bu mana öncekileri de içerisine alması bakımından daha kapsamlıdır. (Hak Dini Kuran Dili, VII, 265) Yukarıda iyilik ve kötülük tanrısından söz ettiğimiz zaman hemen eski İran mitolojisinde Zerdüşt dinindeki kötülük tanrısı olan Ehrimen ile iyilik tanrısı Hürmüz aklımıza gelmektedir. Çünkü bu Mecusi dininde hayat iyilikle kötülük mücadelesine dayanan bir felsefeye sahiptir. Şu halde İran düalizmi vuruşan çarpışan ve savaşan bir zihniyete sahiptir.

 

Yunan düalizmi de antikçağ Yunan düşünürü Anaksogaras ile başlamış ve ruh-beden ayrılığı gibi ayrı şeylerden bahseder. Bu ayetten bizim anladığımız 2 li sistem veya düalizm ise bisikletin ön ve arka terekelerinde olduğu gibi, ayrı şeyler olmakla beraber bir bileşim gibi beraber olurlar ve birlikte çalışırlar.

 

Mesela Halik-mahlûk, din-bilim, dünya-ahret, birey-toplum, fert ve devlet, ruh-beden, millet ve devlet, yöre-küre, bölge ve evren, sermaye-emek, karı-koca, kadın erkek gibi yardımlaşma ve dayanışma içinde olan bir düalizmdir. Mesela şimdi ruh-beden bileşimi olan insan üzerinde din bilim düalizmini uygulama yapalım. Din iradeli, bilim ise irade dışı olaylardır. Bedenimiz bilimseldir; merkezi kalptir. Organlarımız ise dinsel olup merkezi beyindir Ama insan beyni batılıların iddia ettiği gibi et beyin değil, ruh beyindir.

Bu insan denilen biyolojik bünye yalnız yaşayamaz sosyal bir bünyeye muhtaçtır. Sosyal bünyenin merkezi de devlettir. Yine bu insan, insana muhtaç, hayvana muhtaç, bitkiye muhtaç ve cansız varlıklara muhtaçtır. Bunlar da ancak yeryüzünde kürede bulunmaktadır. Ama küre de yalnız değildir; varlıklar alemi ve kainat tarafından çepeçevre kuşatılmış bulunmaktadır.

 

 İşte bu kainatın merkezinde de istersen her tarafında de Allah vardır. Tüm kanun ve kuralları koyan, dini de bilimi de var eden ancak Allah Tealadır. Biz din ile bilimin kesiştiği noktadan geçen düzlemde yaşayan insanın din-bilim bileşimine dayanan bir barış medeniyetini kurduğu gün 8 milyar dünyanın hak-hukuk-adalet ve fazilet örnekleri yaşayacağına inanıyoruz.

 
Etiketler: İSLAM, VE, DÜALİZM,
Yorumlar
Haber Yazılımı sanalbasin.com üyesidir